Dugački hodnik – Feng Shui

      Nema komentara na Dugački hodnik – Feng Shui

Kako biste potaknuli osobe da se kreću kroz prostor, kao npr. u dugačkim hodnicima, stavite dugu horizontalnu sliku na zid   –

Odgovori

*