KONTAKT

Ako imate komentar, pitanje, prijedlog ili članak

Pišite nam na: 
info@covermagazin.com

Novinarska redakcija: 
desk@covermagazin.com

Materijali koje pošaljete (uključujući objave za medije, tekstove, fotografije i druge slične sadržaje) mogu, ali ne moraju biti objavljeni. Sve osobe koje nam pošalju sadržaje, jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo, da na isti polažu autorska prava, te da ih ustupaju COVERmagazin.com za objavu bez naknade.

Marketing: 
marketing@covermagazin.com

Ukoliko se želite oglašavati na COVER MAGAZINU pogledajte opcije oglašavanja i cjenik na linku ispod ili nas kontaktirajte na mail marketing@covermagazin.com.

OGLAŠAVANJE– više o mogućnostima oglašavanja i cjenik

Izdavač:

COVER MAGAZIN d.o.o.

COVER MAGAZIN d.o.o. za promidžbu i usluge
Bisačka 3,
10 000 Zagreb
Hrvatska

Telefon / Fax + 385 1 5619 893
nada@covermagazin.com
covermagazin.hr

OIB: 55397315683;
MBS: 080857855;Trgovački sud u Zagrebu,

IBAN: HR4924020061100665421
Erste&Steiermärkische Bank d.d
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Direktor i član uprave društva:
Nada Dramac Stipčić .