Author Archives: admin

Imena za djecu prema katoličkom kalendaru

U Hrvatskoj su katolička imena još uvijek jako popularna, a u top 10 imena svake godine nađe se 8-9 imena iz katoličkog kalendara. Ako se bira ime prema katoličkom kalendaru obično se gleda koje je ime upisano na planirani dan rođenja djeteta

Automobil – Feng shui

Neuredan auto može vas spriječiti u tome da idete gdje želite u životu. Auto čistite bar jednom tjedno i izbacite sve nepotrebno iz njega    –