Idealna tjelesna težina za ženu visine 171 cm

Idealna tjelesna težina za ženu visine 171 cm

Idealna tjelesna težina za ženu visine 171 cm

Idealna tjelesna težina za ženu visine 171 cm

Za izračun idealne tjelesne težine jedan od glavnih parametara je indeks tjelesne mase.

Indeks tjelesne mase između 19 i 25 se smatra poželjnim, a između toga raspon može varirati ovisno o preferencijama, genetici, građi, godinama, udjelu mišićne mase…
Indeks tjelesne mase ispod 19 znači pothranjenost, dok indeks tjelesne mase preko 25 znači prekomjernu tjelesnu težinu.

Koja je idealna tjelesna masa za visinu 171 cm

Idealna tjelesna težina je: 55 kg – 71 kg

Pothranjenost je ako je tjelesna težina ispod: 55 kg

Prekomjerna tjelesna težina je preko: 71 kg

Koji je idealan opseg struka za ženu visine 171 cm

Zdravi opseg struka se smatra: opseg struka 72 cm do 82 cm

Osim indeksa tjelesne mase za idealnu tjelesnu težinu i za zdravlje bitan je opseg struka, budući da opseg struka može biti pokazatelj zdravlja. Neovisno o indeksu tjelesne mase ukoliko je previše masnoća nakupljeno na struku to može znači povećane zdravstvene rizike.
Idealan opseg struka se može mjeriti na različite načine, a jedan od načina je prema visini.

Omjer opseg struka i visina kao pokazatelj idealne tjelesne težine govori o odnosu visine i opsega struka:
ukoliko je omjer opseg struka i visina manji od 0,42 – može značiti pothranjenost
omjer opseg struka i visina od 0,42 do 0,48 – zdrava težina
omjer opseg struka i visina od 0,49 do 0,57 – prekomjerna tjelesna težina
omjer opseg struka i visina od preko 0,58 – pretilost

Vezano:

Indeks tjelesne mase – KALKULATOR i vizualni prikaz pretilosti – ITM

Idealna tjelesna težina