Riječi

      Nema komentara na Riječi

Oglas

Čovjek je gospodar riječi koje nije izgovorio, ali je rob onih riječi koje su mu izmakle   –

Ocjeni

Odgovori

*