Održite vezu koristeći riječ „mi“

Održite vezu koristeći riječ „mi“

Održite vezu koristeći riječ „mi“

Održite vezu koristeći riječ „mi“

Ako želite da vaš brak ili duga veza potraju još duže, pokušajte što češće upotrebljavati zamjenicu „mi“. Drugim riječima sebe i partnera opisujte s „mi“, radije nego „ja“ i „ti“.

Ako oboje to radite, prema novim istraživanjima, unijet ćete pozitivnije ponašanje u svoju vezu i bit ćete zadovoljniji vašim odnosom.

Istraživanje koje je proveo Robert Levenson na sveučilištu u Kaliforniji pokazalo je kako se kod parova koji upotrebljavaju zamjenicu „mi“ rjeđe izražavaju negativne emocije i pozitivnija je komunikacija.

Zamijećeno je kako zamjenice „ja/ti“ aktiviraju „shemu razdvojenosti“, što je posebno toksično za brakove, a suprotno, korištenje riječi „mi“ ima instant djelovanje na poboljšanje raspoloženja partnera.

Ostvarite idealnu vezu [ LJUBAV ] – COVER magazin.com

Ostvarite idealnu vezu [ LJUBAV ]

Ostavite komentar

*