Kompetencija

      Nema komentara na Kompetencija

Budite kompetentni u onom čim se bavite. Odvojite vremena za usavršavanje jer će tada biti manji strah od neuspjeha, a s tim će se rjeđe i javljati negativne emocije  –

Odgovori

*