Trošenje novca i vremena na druge ljude usrećuje

23. siječnja 2021. By COVER magazin

Trošenje novca i vremena na druge ljude usrećuje

Trošenje novca i vremena na druge ljude usrećuje

Istraživanje koje se fokusiralo na novac i vrijeme odnosno kako rasporediti novac i vrijeme kako bi bili što sretniji ističe da ni vrijeme niti novac sami po sebi ne donose sreću, niti količina utječe na sreću. Sreća prema ovom istraživanju* najviše utječe kako osobe odluče potrošiti svoje vrijeme i novac.

I novac i vrijeme su dragocjeni resursi koji ako se njima dobro upravlja mogu povećati sreću.*

Istraživanje naglašava da fokusiranje na vrijeme donosi više sreće nego fokusiranje na novac.
Trošenje novca na druge više usrećuje nego trošenje novca na sebe.

Novac potrošen na iskustvo i doživljaje više usrećuje nego novac potrošen na stvari.

Također, ljudi su sretniji ukoliko svoje vrijeme s drugima ili na druge, te ukoliko vrijeme potroše na stjecanje novih iskustava.

Vezano:

Sreća – izvori sreće – Kako biti sretan [ SELFHELP ]

10 stvari koje nas čine sretnima i 6 koje ne čine