Zabrane

      Nema komentara na Zabrane

Oglas

Postoje samo tri načina da se nešto obavi: napravite to sami, angažirajte nekoga da napravi umjesto vas ili zabranite djeci da to rade   –

Zabrane
2 (40%) 1 put glasano

Odgovori

*