Category Archives: Murphyjev zakon

Kašnjenje

Ako je zrakoplov u kojem se nalazite kasnio, onda će onaj na koji morate presjedati krenuti na vrijeme   –

Promjene

Sve što se može promijeniti mijenjat će se sve dok više neće biti vremena da se bilo što popravi    –