Top 5 sportova za gubljenje kilograma

Top 5 sportova za gubljenje kilograma

-1- Step aerobik

Njime ciljate na noge, stražnjicu i bokove koje su uvijek kritične zone.

-2- Vožnja biciklom

Ovisno o brzini bicikl može biti pravi potrošač kalorija.

-3- Plivanje

Osim što trošite dosta kalorija plivanjem oblikujete cijelo tijelo jer su aktivni svi mišići.

-4- Badminton

Dosta se krećete, kao npr. kod trčanja, ali je aktivan i gornji dio tijela.

-5- Veslanje

Možete se uključiti u lokalni veslački klub ili možete u teretani koristiti spravu za veslanje.

Vezano: