Gospođica još uvijek nije otišla u povijest

Zašto su neke žene uspješnije od drugih

Gospođica još uvijek nije otišla u povijest

 

Iako je prije par godina u Bruxellesu donesen pravilnik prema kojem političari u Europskom parlamentu trebaju isključivo koristiti spolno neutralni govor, s namjerom da se u europskim jezicima postupno proširi ova praksa i potpuno isključi uporaba oslovljavanja s gospođica ili gospođa, u hrvatskoj praksi još uvijek se i u ispunjavanju službenih dokumenata često zahtjeva da označite polje gđa ili gđica.

Iako je većina europskih država izbacila istoznačnice ovih pojmova poput Madame i Mademoiselle, Frau i Fraulein, Signora i Signorina ili Senora i Senorita, u našoj praksi nažalost gospođica se još uvijek upotrebljava. Prema ustaljenoj praksi već godinama u engleskom se koristi jednak oblik za gospođa i gospođica, a u njemačkom jeziku od 1972. stoji preporuka da se u službenom govoru Fraulein ne upotrebljava.

Trebalo bi se nastojati i u našem jeziku provoditi ovu praksu, a ako primijetite u službenim dokumentima termin gospođica ili potrebu označavanja polja gđica ili gđa, napišite pritužbu.

Žene se oslovljava punim imenom i prezimenom i titulom ako je imaju. Prema praksi u Hrvatskoj ispred imena se dodaje titula magistara znanosti i doktora znanosti, a niže obrazovne titule se ne navode pri oslovljavanju. Ukoliko ne znate ime i prezime, upotrijebite “gospođo”. Nećete pogriješiti ako bilo koju ženu, oslovite s gospođo, premda je i neudana i mlađahna, jer svaka je žena gospođa.

Ostavite komentar

*