Koja su tražena zanimanja danas, a koja će biti i u budućnosti [ KARIJERA ]

Koja su tražena zanimanja danas, a koja će biti i u budućnosti

Radno okruženje, ali i zahtjevi na tržištu rada se ubrzano mijenjaju i sigurno se razlikuju od onoga kako je bilo čak i prije 10 ili 20 godina. Informatička tehnologija, dostupnost informacija, recesija, ali i očekivanja novih generacija, sve se mijenja.

6 načina na koje se mijenja svijet rada

Ovo su samo neke od najnaglašenijih promjena:

Fleksibilno okruženje – I radno vrijeme, ali i radno mjesto postaju fleksibilniji. Mnoga poduzeća nude fleksibilno radno vrijeme, ali i rad od kuće. S digitalizacijom smanjila se potreba za fizičkim dolascima u ured. To s jedne stane smanjuje društvenu interakciju dok vam s druge strane ostavlja više vremena za obitelj i prijatelje, omogućava da se odselite u jeftiniji grad, na selo, na more…

Sve više osoba radi samo za sebe – Informatičari, web dizajneri, računovođe, projektanti, prevoditelji… Samo su neka od zanimanja u kojima je trend rada „samo za sebe“. Nakon velikog napuštanja privatnih radionica, obrtništva, te rada u tvornicama i velikim poduzećima, trend se ponovno okreće. Ne samo da se povećava interes za privatnim poduzećima nego sve više osoba radi samostalno i bez zaposlenika.

– Ne radi se jedan posao cijeli život – Za razliku od prošlih generacija gdje su često osobe provele cijeli život radeći u jednom te istom poduzeću, često i radeći isti posao, danas su takve situacije iznimno rijetke. Danas već do 30-te mnogi mladi ljudi promijene i po nekoliko poslova. Možda je to njihovim roditeljima i bakama i djedovima čudno, ali to je novi način funkcioniranja na tržištu.

Naglašava se balans između obitelji i posla. Ne tako davno mnogi su govorili kako je karijera ili obitelj prioritet. S jedne strane isključivo okretanje karijeri prestaje biti trend, dok i samo briga oko obitelji postaje nemoguća jer teško da jedna obitelj može preživjeti i živjeti normalno samo se jednom plaćom. Istina ni prije to nije bilo moguće, ali su se više posvećivali radu na zemlji, dok je danas to rjeđi slučaj.

Specijalizacija, ali i širenje znanja. S jedne strane se od radnika očekuje da su specijalizirani u onome što rade, ali istovremeno se očekuje da su dobri u radu s kompjutorskim programima, da govore strane jezike, da su dobri u komuniciranju s drugima…

Veća stopa nezaposlenosti – Ne samo u Hrvatskoj nego i u mnogim drugim zemljama povećava se broj nezaposlenih, a prema mnogim stručnjacima neće se znatnije smanjivati ni u sljedećim godinama.

Zanimanja budućnosti

KOORDINATOR KONCERNA

Dok milijuni jednostavnih radnih mjesta nestaju, nastaju nova specijalizirana radna mjesta planiranja i koordinacije.

LOGISTIČARI
Visoka matematika je transporter roba u suvremenim poduzećima. Kompjutorski modeli omogućavaju optimalan protok roba od proizvođača do trgovina. Jedino dobra logistika omogućuje poduzećima pravovremenu proizvodnju i optimalno iskorištenje skladišta.

ADMINISTRATORI

S planerima, telefonom i kompjuterima uredski menadžeri organiziraju dnevni raspored svog šefa. Gospodarstvo traži dobro obučene uredske menadžere.

KONTROLORI – (gospodari brojki)

Analiziraju promet, investicije, kalkulacije. Na osnovu njihovih podataka menadžment timovi donose važne odluke. Kupovina poduzeća, kompjuterskih sustava, zatvaranje pogona: svuda se pitaju kontrolori.

MARKETINŠKI STRATEZI 

Stratezi osmišljavaju ne samo reklamu, nego i cijene, izgled i dostavu. Širom svijeta marketinški stratezi koordiniraju prodaju.

PROIZVODNI TEHNIČARI

Prije nego poduzeće svoj novi model izveze iz tvornice, inženjer za kompjuterom (proizvodni tehničar) zna čitav sklop operacija i prati putem ekrana svaki korak. U tvornicama roboti zamjenjuju ljudsku radnu snagu. Planiranje i primjena tih promjena zapošljava proizvodne tehničare (studij strojarstva, elektrotehnike, usmjerenje: proizvodna tehnika).

FINANCIJSKI EKSPERTI

Dnevno se na financijskim tržištima širom svijeta okreću milijarde dolara. Stavlja se naglasak na suradnike s međunarodnim iskustvom.

MENADŽERI FONDACIJA

Sastavljaju financijske pakete uz minimalne rizike.  Fondacije su u modi, otvaraju mogućnost da se “uhvati zraka” u bespoštednoj konkurentskoj borbi.

SAVJETNICI NOVIH PODUZEĆA

Savjetuju mlade poduzetnike i osnivače poduzeća kako prebroditi prve poslovne poteškoće, na koja područja obratiti posebnu pozornost i sl. Politika stimulira osnivanje novih poduzeća financijskom pomoći i raznim olakšicama.

ANALITIČARI

Njih zanimaju svi podaci o poslovanju poduzeća. Raste broj dioničkih društava kao i značaj dionica.

MEŠETARI OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Ovisno o platežnim mogućnostima nude i traže najbolje osiguranje. Mešetari osvajaju “rizik management” s ciljem reduciranja mogućnosti nesreća.

SAVJETNICI

U posljednjih 10 godina se udvostručio broj savjetodavnih mjesta. U velikoj globalnoj konkurentskoj borbi, brzom tehnološkom razvitku i promjenjivom zakonodavstvu, ni srednja poduzeća više ne izlaze na kraj bez pomoći izvana.

ODVJETNIČKI POMOĆNICI

Poplava pravnih i zakonskih regulativa, obrada tekstova, razni komentari zahtijevaju od odvjetničkih pomoćnika poznavanje računarskih sustava. Traži se poznavanje stranih jezika i pravnih sustava.

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Spona poduzeća i javnosti. Zbog velike potražnje započinje se s profesionalnom obukom kadrova.

ISTRAŽIVAČI NOVOG DOBA

30 do 40% svog profita ostvaruju suvremena industrijska poduzeća novim proizvodima. Istraživački budžeti su usprkos štednji i dalje vrlo visoki. Ali uvjet je izumiti proizvode koji će se prodavati.

LABORANTI

Svaka inovacija nije samo rezultat genijalnog inovatora ili istraživača, već i predanog rada laboranta koji pripremaju pokuse, rade evidencije i sl. Težište na biologiji, kemiji, medicini, farmaciji ili fizici.

BIOTEHNIČARI

(studij biologije, biokemije – specijalizacija: molekularna biologija, genetika)

Znanstvenici žele otkriti cjelokupno čovjekovo nasljeđe. S tim informacijama se nadaju otkriti uzročnike mnogih bolesti i raka, AIDS-a, srčanih infarkta i drugih. Farmacijska poduzeća žele pratiti taj trend.

MULTI-MEDIJA TALENTI

Posao s robom-informacijom cvjeta.

ALLROUND-NOVINARI

S kamerom u ruci trči tip urednika na mjesto događaja, snima, osvjetljava i brine za ton, vraća se u redakciju, montira, piše i tonski sređuje informaciju. Konkurencija i mali budžeti povećavaju potražnju za “sveznajućim” novinarima.

SCENARISTI

Proizvodnja “sapunica” cvjeta.  Potražnja za maštovitim piscima koji poznaju produkciju i svjesni su malih budžeta ostaje nepromijenjena.

Najbolje plaćena zanimanja na Zapadu

Mnogi od nas rade iz zadovoljstva i posao im predstavlja više užitak nego opterećenje, međutim i u takvim situacijama visina plaće je vrlo bitna. Ona ovisi o zanimanju, funkciji i poduzeću u kojem radite. Na Zapadu, u koji se redovito ugledamo ovo su ona radna mjesta s najboljom plaćom.

1 – Kirurg

Dok su mnogi medicinari na visoko plaćenim pozicijama, među njima su ipak kirurzi s najvišom plaćom, posebno oni usko specijalizirani. U Americi je uobičajeno da i oni kirurzi koji obavljaju rutinske zahvate imaju visoku plaću, iako ona ovisi o godinama iskustva, usavršavanjima i ugledu. Ali kirurzi se i obrazuju najveći broj godina, a školovanje nije jeftino, te većina studenata medicinskih fakulteta još dugo nakon završetka školovanja otplaćuje svoje kredite.

Najviša plaća kirurga u Americi je 180.000 $

2 – Izvršni direktor

Izvršni direktor je najviša pozicija do koje u nekom poduzeću možete doći i ujedno je i uvijek najbolje plaćena. Izvršni direktor je odgovoran upravnom odboru kompanije. Izvršni direktor, iako je to uvriježeno ne mora biti ekonomskog obrazovanja, ali je nužno da ima završen fakultet, a većina ih je i s višim stupnjem obrazovanja. Ipak, postoje izuzeci, a jedan od njih je i Bill Gates koji je tek nedavno primio diplomu i to ne zahvaljujući učenju, nego počasnu, ali ipak on je jedinstven primjer, uz to i vlasnik kompanije pa spada u drugu kategoriju.

Najviša plaća izvršnog direktora u Americi je 150.000$

3 – Tehnički manager

On je odgovoran za planove, koordinaciju, istraživanje, dizajn i produkcijske aktivnosti. U sebi mora imati kombinirane i vrlo razvijene i managerske i tehničke sposobnosti. Većina ih ima fakultetsko obrazovanje tehničkih ili elektrotehničkih fakulteta i dodatna usavršavanja iz područja upravljanja, a oni najbolje plaćeni su magistri ili doktori. Da bi se dostiglo do takve pozicije potrebno je uz obrazovanje steći i 10 do 15 godina radnog iskustva.

Najviša plaća tehničkog managera u Americi je 140.000$

4 – Pilot

Zrakoplovni pilot je jedno od visoko plaćenih zanimanja za koje nije potrebno visoko obrazovanje. Uz srednjoškolsko obrazovanje u Americi je potrebno steći certifikat, ali postati pilot nije lako, potrebno je iskustvo u upravljanju letjelicama i mnogo sati provedenih u zraku. Za postati kapetan potrebno je 5 – 10 godina iskustva.

Najviša plaća zrakoplovnog pilota u Americi je 135.000$

5 – Zubar

Postoje različiti specijalisti stomatolozi, oralni kirurzi, pedijatri… ali svi su vrlo dobro plaćeni i vrlo cijenjeni. Za postati zubar potrebno je fakultetsko obrazovanje, certifikati i specijalizacija, te dodatnih 3 do 5 godina usavršavanja.

Najviša plaća zubara u Americi je 130.000$

6 – Odvjetnik

Najviša plaća odvjetnika u Americi je 110.000$, a potrebno radno iskustvo 5 do 7 godina.

7 – Kontrolor leta

Najviša plaća kontrolora leta u Americi je 105.000$, a potrebno radno iskustvo 9 godina.

8– Informatičar

Najviša plaća informatičara u Americi je 100.000$, a potrebno radno iskustvo 4 do 8 godina.

9 – Marketinški manager

Najviša plaća marketinškog managera u Americi je 100.000 $, a potrebno radno iskustvo je 4 do 6 godina.

10 – Manager prirodnih znanosti

Najviša plaća je 97.000$, a potrebno je 6 godina radnog iskustva da bi se uspjelo dobiti dobro plaćenu poziciju u ovom zanimanju.

Najatraktivnija zanimanja sljedećeg desetljeća

Kako će se tržište razvijati u sljedećem desetljeću? Naravno, to je teško predvidjeti. No, s obzirom da je često Amerika predvodnica trendova, ovo su radna mjesta koja su posljednjih godina najbrže rasla:

Medicinske sestre

Broj medicinskih sestara raste najbrže. Sve je veći udio starijeg stanovništva u populaciji te je samim tim potrebno više medicinskog osoblja. Posebno se povećava potreba za medicinskim sestrama u staračkim domovima. Također, medicinske usluge se svakim danom šire i usavršavaju. U posljednjih nekoliko godina zdravstvene usluge su rasle 11,2% što je ovu granu svrstalo na vrh ljestvice najbrže rastućih područja.

Sistemski mrežni administrator

Konfiguriranje i održavanje računalnih mreža, upravljanje mrežnim resursima, rad i upravljanje mrežnom opremom… Analitičari podataka koji projektiranje i izgradnju sustava rade putem interneta te nisu vezani uz radni prostor nego uz kompjuter. S obzirom na širenje interneta i sve veću primjenu mreža nije niti čudno da je velika potražnja za ovim kadrom. Vrlo vjerojatno još neko vrijeme će ovo biti traženo zanimanje.

Programski inženjeri

Bilo da se radi o izradi poslovnih software-a, operacijskih sustava, razvoju igara, dizajniranju mobilnih aplikacija, ovo je zanimanje doživjelo rast.
Programski inženjeri imaju široku lepezu mogućnosti i na svim područjima se i dalje očekuje rast. Impresivan rast mobilne industrije, pametnih telefona i aplikacija samo je bio dodatni poticaj ovom segmentu.

Biomedicinski inženjeri

Iako trenutno nije na vrhu, od ovog zanimanja se u sljedećem razdoblju očekuje najveći rast. To nije ni iznenađenje s obzirom da ovo područje kombinira tehnologiju i zdravstvenu zaštitu, dva najbrže rastuća segmenta. Od razvoja umjetnih organa, preko novih medicinskih uređaja, do novih tretmana za bolesti jer su sve veća očekivanja ljudi, te i u starijim godinama žele voditi aktivan život.

Računovođe i revizori

Dugo vremena je ovo područje raslo, a potom počelo stagnirati. Sada se ekonomska zanimanja vraćaju na velika vrata. Rast u ovom području rezultat je ponovnog jačanja financijske regulacije.

Veterinari

Sve više ljudi ima kućne ljubimce, a ljubav vlasnika prema njima nema granica. Skrb za kućne ljubimce je bilo područje koje je i u doba krize impresivno raslo. Stoga ne čudi da se i u budućem razdoblju očekuje rast potražnje za ovim zanimanjem.

Najgora zanimanja

Koristeći najrazličitije poslovne izvore i statističke podatke časopis Forbes kreirao je deset poslova za koje se očekuje kako će imati najmanji rast. Naravno njihova lista nije bio pokušaj da se nekoga odgovori od školovanja ili bavljenja određenim zanimanjem, nego da se osobe koje razmišljaju o ovim zanimanjima potakne na osmišljavanje najbolje strategije.

1 – Novinari u tisku – i svi vezani uz novinsku industriju. Razvoj interneta i povećani tiskarski troškovi natjerali su i najveće nacionalne dnevne listove da osim veličine smanje i broj zaposlenih novinara na minimalac. Naravno uvijek će postojati potreba za vijestima, ali savjetuje se zapošljavanje u suburbanim novinama, internetu, tv-u ili radiju. Radni uvjeti: neredovito radno vrijeme, česti pritisci rokova i okrutna konkurencija.

2 – Ekonomisti – ipak, ovdje ne treba uopćavati. Dok ekonomski analitičar postaje sve traženije zanimanje, ekonomist u klasičnom smislu postaje sve manje tražen. Zbog toga treba tražiti u okviru ekonomije područja za koja se očekuje veći rast od prosjeka poput marketinški istražitelj, financijski analitičar i sl. Radni uvjeti: stalan rad pod pritiskom, rad u malim uredima i manjim timovima, izoliranost, zahtijevana velika razina edukacije, tvrda konkurencija i potreba stalnog usavršavanja.

3 – Radijski voditelji – Radio se sve manje sluša, a čak ni satelitske radio stanice nisu imune na opadanje slušanosti. Mnogi radijski voditelji već se prekvalificiraju i stječu dodatna znanja kako bi uz voditeljski mogli obavljati i neke tehničke poslove. Radni uvjeti: rad u smjenama, niska plaća, a gotovo trećina radijskih voditelja radi samo pola radnog vremena ili honorarno.

4 – Turistički agenti – Svatko tko redovito bukira letove može vam reći zbog čega ovo zanimanje izumire. Gotovo da svi rezerviraju i kupuju karte preko interneta. Ako ipak planirate raditi kao turistički agent najbolje je pronaći usko područje i u njemu se specijalizirati. Radni uvjeti: velike mogućnosti putovanja, mnogo papirologije, dugo radno vrijeme, ali mogućnost rada od kuće.

5 – Draguljari – i svi drugi koji se bave izradom nakita. Ova zanimanja izumiru prvenstveno zbog masovne proizvodnje. Međutim, to ne bi trebalo potpuno obeshrabriti osobe koje se žele baviti ovim poslovima, nego ih preusmjeriti prema izradi iznimno luksuznog i unikatnog nakita. Radni uvjeti: najčešće se samozapošljavanju, izoliranost, potreba stalnog praćenja trendova i oslanjanja na „od usta do usta“ oglašavanje.

6 – Poljoprivrednici – Ono što je uvijek bio težak posao postajat će sve teži, a svatko tko razmišljao karijeri u poljoprivredi trebao bi usmjeravati se prema ekološkoj i organskoj proizvodnji. Radni uvjeti: Naporan fizički rad, dugo radno vrijeme i uvjeti koji ovise o vremenskim prilikama.