Medicinske posljedice loše dijete

Iako lošu prehranu većina ljudi povezuje isključivo s debljinom, medicinske posljedice dijeta mogu biti mnogo lošije od samog sala i kilograma. Ove posljedice se ne odnose na medicinsku dijetu kao takvu, nego na posljedice koje bilo koja loša dijeta ili nepravilan plan prehrane može imati na organizam.