Osobine sretnih ljudi

Osobine sretnih ljudi

Osobine sretnih ljudi

Osobine sretnih ljudi

Izvori sreće se razlikuju kod različitih osoba, ali se razlikuju i ovisno o godinama i fazama života. Jedna od glavnih prepreka za sreću u svakodnevnom životu je čekanje da se nešto riješi, da bude bolje, no s novim ostvarenjima dolazi i do novih želja, a potom i do novih čekanja. Bitno je osloboditi se toga te naučiti biti sretan u svakom trenutku kada je to moguće.

Ovo su neke od karakteristika koje imaju sretni ljudi:
– Sretni ljudi vole sebe (bez obzira na svoje mane)
– Sretni ljudi imaju osjećaj osobne kontrole, da utječu na stvari i da donose odluke, a ne da se prepuštaju kolotečini
– Sretni ljudi su optimistični
– Sretni ljudi imaju nadu
– Sretni ljudi imaju dobre društvene odnose
– Sretni ljudi su otvoreni prema drugima
– Sretni ljudi imaju ravnotežu u životu
– Sretni ljudi žive u sadašnjosti, a imaju planove i želje za budućnost
– Sretni ljudi su spremni na promjene

Vezano:

Sreća – izvori sreće – Kako biti sretan [ SELFHELP ]

10 stvari koje nas čine sretnima i 6 koje ne čine