Prvi rani znak (simptom) trudnoće

Prvi rani simptom trudnoće

Prvi rani simptom trudnoće

Već pet do šest dana nakon ovulacije odnosno začeća, prije nego što i jedan test može pokazati,  možete prepoznati trudnoću, odnosno tjedan dana prije izostanka menstruacije.

Pomoću bazalne temperature možete ustanoviti jeste li trudni i tjedan prije izostanka menstruacije, odnosno već tjedan dana nakon ovulacije. Povišena temperatura smatra se prvim simptomom trudnoće i vrlo je pouzdan pokazatelj u redovnim ciklusima i osobama koje prate svoju bazalnu temperaturu najmanje tri mjeseca. Ipak, odstupanja su uvijek moguća, te se za sigurno utvrđivanje trudnoće obvezno javite svome liječniku.

Prije mjerenja morate znati: Ovakvo utvrđivanje trudnoće nije uvijek pouzdano, te je moguće samo ako ste ranije pratili bazalnu temperaturu u svome ciklusu te znate točno kada je bila ovulacija. Dodatno, ni jedan ciklus nije idealan, te su odstupanja gotovo uvijek prisutna, ali ukoliko imate naviku mjerenja bazalne i znate kako se kod vas temperatura ponaša tijekom ciklusa, temperaturne promjene bi trebale biti pouzdan pokazatelj. Sve tablice odnose se na idealne cikluse, a budući da je svaki ciklus kod svake žene zaseban, trudnoću može potvrditi ili opovrgnuti samo liječnik.

Bazalna temperatura se mjeri ujutro nakon buđenja, prije izlaska iz kreveta, običnim toplomjerom 5 minuta, može i ispod ruke (pazuha).

Ključni dani ciklusa su:

– 13. ili 14. dan: ovulacija
– 21. dan: Porast temperature ako je došlo do trudnoće
– 25. dan: Pad temperature ako nije došlo do trudnoće. 

Ukoliko vam ciklusi nisu pravilni te su duži ili kraći od 28 dana, bitno je prepoznati ovulaciju, jer kod žena s neredovitim ciklusom prva faza ciklusa je promjenjiva, dok je druga faza iza ovulacije gotovo uvijek jednake dužine (14 ili 15 dana) sa sličnim temperaturnim obilježjima, bez obzira na ukupnu dužinu ciklusa.

Nema trudnoće:

Prvi najraniji simptom (znak) trudnoće - Prepoznajte trudnoću tjedan dana prije izostanka menstruacije po ovom ranom simptomu...

U idealnom ciklusu, u kojem nije došlo do trudnoće, temperatura će nakon ovulacije porasti, te ostati oko 37 stupnjeva celzijusa sve do 25. dana ciklusa i tada će početi padati.

Trudnoća obrazac temperature 1:

Prvi najraniji simptom (znak) trudnoće - Prepoznajte trudnoću tjedan dana prije izostanka menstruacije po ovom ranom simptomu...

U idealnom ciklusu u kojem je došlo do trudnoće, temperatura će blago porasti (za 0,1 ili 0,2) u 21. danu ciklusa i neće početi padati nakon 25. dana.

Trudnoća obrazac temperature 2.

Prvi najraniji simptom (znak) trudnoće - Prepoznajte trudnoću tjedan dana prije izostanka menstruacije po ovom ranom simptomu...

Kod nekih trudnoća dolazi do jednodnevnog implantacijskog pada temperature. Taj pad temperature traje samo jedan dan, obično sedmi ili osmi dan nakon ovulacije, a nakon toga temperatura se vraća na višu razinu. Važno je naglasiti da pad temperature sam po sebi ne određuje trudnoću jer se može pojaviti i u ciklusima u kojima nema trudnoće. Ključni dani za prepoznavanje trudnoće su dani iza.

Usporedna tablica (svoju temperaturu označavajte kružićima o)

Prvi najraniji simptom (znak) trudnoće - Prepoznajte trudnoću tjedan dana prije izostanka menstruacije po ovom ranom simptomu...

Kliknite ovdje za ispis tablice za cijelu godinu

Sve tablice iznad odnose se na idealne cikluse, a budući da je svaki ciklus kod svake žene zaseban, trudnoću može potvrditi ili opovrgnuti samo liječnik, te se za utvrđivanje trudnoće obvezno javite svome liječniku.

Ostale rane simptome trudnoće pronađite ovdje: Simptomi trudnoće

Prvi rani znak (simptom) trudnoće
3 (60%) 2 put glasano