Petljanje

      Nema komentara na Petljanje

Oglas

Bavite se svojim poslom. Nemojte se petljati u tuđe osobne misterije osim ako vas to zamole. Na taj način nećete u život unositi ekstra napetost.     –

Petljanje
Ocjeni

Odgovori

*