Najstarija sanjarica – Egipatska knjiga snova – Qeniherkhepshefov papirus

Najstarija sanjarica

Najstarija sanjarica

Najstarija sanjarica – Egipatska knjiga snova – Qeniherkhepshefov papirus

Tumačenjem snova ljudi se bave oduvijek, još od primitivnih društava, a sanjarica, kao knjiga koja tumači snove, ima svoje korijene u najstarijim civilizacijama.

Poznato je kako se u starom Egiptu puno pažnje pridavalo snovima i tumačilo snove. Egipćani su još u drevna vremena imali svoju sanjaricu. Egipatska knjiga snova, poznata kao Qeniherkhepshefa (prema vlasnicima) je sačuvana u dijelovima na papirusu. Navodno datira od otprilike 1500. godine prije Krista. Ta sanjarica nije najstarija, ali se ubraja gotovo u najstarije. Prema saznanjima postoje neki zapisi o snovima još ranije, ali uglavnom najstarije sanjarice datiraju od oko 3000 do 1000 godina prije Krista. (Gilgamesh 27OO-26OO pr. Krista, Gudea 212O pr. Krista) međutim one nisu očuvane ili su očuvane samo parcijalno, ali o njima postoje zapisi.

Prema saznanjima, sanjarice i njihovo pisanje bile su vrlo popularne u starom Egiptu, o snovima se  već tada puno istraživalo i pisalo, a zanimljivo je da su i dan danas snovi prava misterija i nisu znanstveno objašnjeni.

Kako bi razumjeli snove Egipćani su imali tumače snova, a smatra se kako su bogati pripadnici najviše klase imali osobne tumače snova. Drevni Egipćani koristili su poruke u snovima kako bi donijeli važne oduke, predvidjeli budućnost, liječili… Sanjarica im je koristila u tumačenju nekih pojava za koje nisu imali saznanja ni znanstvena objašnjenja.

Zanimljivo je da ova, kako se smatra najstarija sanjarica dosta priča o dobitcima i gubitcima, zatim o zdravlju, o psihološkom (duhovnom) stanju sanjača, njegovim izraženim osjećajima, kao i položajima.

Qeniherkhepshefova sanjarica imala je tumačenje pripisano nekom snu i karakterizirala ih je u dobre ii loše. U toj sanjarici opisano je oko 110 snova s oko 80 aktivnosti ili emocija.

Međutim, tumačenje snova u ovoj civilizaciji nije bilo jednoznačno.

Neka drevna tumačenja temeljila su se na sličnosti riječi. Npr. kod njih su riječi magarac i riječi sjajno sličnog izgovora, pa se san o magarcu tumačio kao pozitivan predznak.

Qeniherkhepshefov papirus, jedna od najstarijih sačuvanih sanjarica, podijeljena u dvije grupe snova, dobri i loši snovi. U današnje vrijeme nema smisla pisati tumačenja  iz njegove sanjarice jer to više nisu izvorna tumačenja, jer postoji šansa da se mnogo toga izgubilo u kasnijim shvaćanjima pojedinih pojmova, prijevodima i razumijevanjima. Ipak, opisi daju zanimljivo štivo za razbibrigu osobama koje pamte snove i vole razmišljati o njima.

Neki egipatski tumači snova pisali su drugačije sanjarice, pa je jedna od teza bila i da san znači suprotno od onoga što se sanja. Tako bi prema toj sanjarici radostan san predskazao teže događaje, a nemirni i teški snovi bi govorili o vedroj budućnosti. Ako želite na najjednostavniji način protumačiti snove, a prema značenju iz najstarijih sanjarica, tada biste trebali dati simbolima iz snova suprotno značenje. Ako sanjate slavlje očekuje vas neka tuga. Ako sanjate da plačete, očekujte vrlo radostan događaj…

Ipak, naša tradicija je drugačija, pa se simboli tumače u drugom kontekstu.

Ispod je link na najtočniju tradicionalnu sanjaricu u koju su dodana i moderna tumačenja jer se značenje pojedinih simbola mijenjalo i u novije vrijeme. Simbole ćete pronaći abecedno, a tumačenje pokraj.

SANJARICA najstarija verzija

A

B

C

Č

Ć

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

Lj

M

N

Nj

O

P

R

S

Š

T

U

V

Z

Ž