Idealna težina po godinama

Mnogi ljudi žele znati odgovor na pitanje koja je njihova idealna težina, a posebno koja je njihova idealna težina po godinama. Za sve preko 18 godina vrijedi izračun indeksa tjelesne mase prema visini. Međutim, postoji i lakši način izračuna idealne tjelesne težine.