Moderne žene znaju što je zdravo, ali nemaju volje za pridržavanje [ ZDRAVLJE ]

Anketa provedena u Velikoj Britaniji kojom su se istraživale navike vježbanja i prehrane među mladim ženama dala je pomalo iznenađujuće rezultate…