Pravila pohranjivanja hrane u hladnjak i optimalna temperatura

Temperatura u hladnjaku bi trebala biti najviše 5 C stupnjeva…