Karijera

Karijera

 • RAD OD
  KUĆE
 • PROMJENA
  POSLA
 • TRAŽENJE
  POSLA
 • NAPREDOVANJE I
  USAVRŠAVANJE
 • ODNOSI U
  UREDU
 • ŠTEDNJA,
  KREDITI

 

Životno osiguranje

 

Životno osiguranje je dugoročna štednja, uz istovremeno osiguranje za nepredviđene slučajeve u životu, bilo da se radi o iznenadnoj bolesti, nesposobnosti za rad ili smrti osiguranika.

 

Ulaganja u životno osiguranje jedno je od sigurnijih oblika štednje, a ipak nosi dovoljnu dobit. Čak i u slučaju da osiguravajuće društvo ode u stečaj, vaša imovina je sigurna.

 

Kamatna stopa u prosjeku je oko 5%. Premija police životnog osiguranja je porezna olakšica koja dodatno povećava dobit. Njena prednost je i u tome što znači financijsku sigurnost najbližih u slučaju smrti osigurane osobe. Životno osiguranje zbog toga je dobar izbor ukoliko želite osigurati druge u slučaju svoje smrti, to se najčešće odnosi na djecu ili bračnog partnera.
Također, ako je policom pokriven rizik od bolesti, u slučaju iste pokrivat će vam troškove liječenja.

 

Uglavnom, krajnje isplate ovise o prinosima fonda, te što je fond bolje poslovao i vi ćete imati veću dobit. Po isteku police osiguranja novac se isplaćuje odjednom ili u ratama.

 

Prije nego uzmete policu životnog osiguranja razmislite što je vaš cilj koji s njom želite ostvariti. To će vam olakšati izbor police. Budući da se radi o osiguranju i štednji na duži rok važno je unaprijed uzeti sve opcije u obzir i razmisliti koja vam najbolje odgovara.

 

Postoji nekoliko varijanti životnog osiguranja, tako između ostalog se razlikuju životna polica osiguranja koja se ugovara na maksimalno 40 godina ili do 75. godine života i doživotna polica osiguranja koja može trajati do stote godine. Tu su i mješovita životna osiguranja, dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje u korist djeteta, osiguranja sa štednom komponentom, paket sa zdravstvenim osiguranjem…


Postoji i varijanta kombiniranja životnog osiguranja i ulaganja u investicijske fondove, uglavnom je razlika u tome što osnovni iznos osiguranja ovisi o prinosima fonda dok u slučaju nastupanja bilo kojeg predviđenog slučaja isplata je ista kao i kod životnog osiguranja.

 

Osim toga dozvoljeno je i slijedeće, što ovaj oblik štednje čini još atraktivnijom:


- okup police – ukoliko osiguranik ne može ili ne želi više plaćati premiju životnog osiguranja, te želi prekinuti ugovor o osiguranju, tada u slučaju da je uplatio najmanje tri godišnje premije ima pravo na povrat dijela uplaćenih premija, odnosno otkup vrijednosti police. Osiguravatelj vraća samo dio uplaćene premije, ovisno o trajanju osiguranja i proteku vremena od početka osiguranja.

 

- kapitalizacija police – ukoliko osiguranik ne može ili ne želi više plaćati premiju životnog osiguranja, a ne želi prekinuti ugovor o osiguranju može tražiti da mu osiguravatelj kapitalizira svu uplaćenu premiju. Na taj način polica ostaje, ali na manju vrijednost.

 

- zalog police – u većini banaka uz zalog police životnog osiguranja možete dobiti kredit, odnosno koristiti policu životnog osiguranja umjesto jamca.

 

- korištenje predujma vrijednosti police – od osiguravajuće kuće može se dobiti predujam u iznosu otkupne vrijednosti police.

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Svi tekstovi i članci su samo neobavezne informacije. Koristite ih na svoju osobnu odgovornost i rizik. O svakom pitanju, prijedlogu ili informaciji iz teksta konzultirajte stručnu osobu ili liječnika.

Oglas

 

Izdvojene teme

» MIROVINSKO OSIGURANJE » ŽIVOTNO OSIGURANJE » OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI » PRIVATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE »ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDOVE » ULAGANJE U DIONICE

Karijera

Oglas