Karijera

Karijera

 • RAD OD
  KUĆE
 • PROMJENA
  POSLA
 • TRAŽENJE
  POSLA
 • NAPREDOVANJE I
  USAVRŠAVANJE
 • ODNOSI U
  UREDU
 • ŠTEDNJA,
  KREDITI

 

ULAGANJE U DIONICE

 

 

U zadnje vrijeme sve je popularnije ulaganje u dionice.

 

Dionica je vrijednosni papir koji predstavlja vlasnički udio u nekom poduzeću (dioničkom društvu).

 

Kupnjom dionica ostvarujete pravo na isplatu dividendi (ukoliko se one izglasaju), pravo glasa na skupštini dioničara (jedna dionica znači jedan glas)... Na taj način možete utjecati na donošenje odluka bitnih za poslovanje poduzeća, razvoj i sl. Ukoliko ste zainteresirani za veći utjecaj trebat će vam veći udio dionica u ukupno izdanom broju dionica.

Prihodi od ulaganja u dionice su dvostruki. Ukoliko poduzeće ostvari dobit i na skupštini dioničara se izglasa isplata, vi ćete dobiti dividendu (udio u dobiti koja se isplaćuje). S druge strane dobit na dionicama možete ostvariti prodajom dionica po cijeni većoj od one po kojoj ste ih kupili. To će naravno biti slučaj ukoliko poduzeće u koje ste uložili dobro posluje i ukoliko postoji potražnja za tim dionicama. To je kapitalna dobit.

 

Da bi se upustili u avanturu kupovanja i prodaje dionica osim raspoloživih sredstava, tj. novca na računu morate imati i svog brokera odnosno brokersku kuću. Ukoliko se sami razumijete i pratite financijska kretanja, te znate u koje dionice želite uložiti vama izbor brokera neće predstavljati problem. No, ukoliko niste u tome, vama broker treba biti i savjetnik u koje dionice ulagati, kako kombinirati rizike i sl.


U prvom slučaju broker će biti samo posrednik koji izvršava naredbe kupca. Ne postoji pravilo, niti se unaprijed morate odlučiti da li ćete sve pratiti vi ili broker. To je stvar dogovora između vas i vašeg brokera. Možete mu reći u koje dionice želite uložiti, a dio novca uložiti prema njegovom prijedlogu.

Broker će za svoje usluge naplatiti proviziju, čiju visinu svakako trebate unaprijed provjeriti. Uglavnom je to u postotku od vrijednosti izvršene transakcije. Kupnja/prodaja dionica se obavlja nalogom koji dajete svome brokeru.

 

Informacije o kretanju cijena dionica dostupne su svakodnevno, kako u dnevnim novinama, informativnim emisijama, tako i na internetu. Uvijek treba gledati i naprijed, tj. u kojem se smjeru kreće poduzeće u koje želimo ili smo već ulagali, kao i cijela grana u kojoj ono djeluje. Ulaganje u dionice je najčešće na duži rok, pa treba uzeti u obzir sve što bi moglo utjecati na to poduzeće kao i na cijenu njegovih dionica na duži rok.
Treba uzeti u obzir da je tržište promjenjivo i da se cijene dionica mogu brzo i jako promijeniti. Zbog toga, ovisno o riziku koji želite preuzeti trebalo bi ulagati u različite dionice, a ne u samo jednu.
Što je ulaganje raznovrsnije tj. u što više različitih dionica ulažete to se smanjuje rizik.


Ukoliko želite bržu ili veću zaradu i rizik će biti veći.  

 

Oglas

 

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Svi tekstovi i članci su samo neobavezne informacije. Koristite ih na svoju osobnu odgovornost i rizik. O svakom pitanju, prijedlogu ili informaciji iz teksta konzultirajte stručnu osobu ili liječnika.

 

Izdvojene teme

» MIROVINSKO OSIGURANJE » ŽIVOTNO OSIGURANJE » OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI » PRIVATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE »ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDOVE » ULAGANJE U DIONICE

Karijera

Oglas