Bazalna temperatura

30. lipnja 2020. Off By Trudnoća COVER magazin

Bazalna temperatura

 

Bazalna temperatura se mjeri kako bi se upoznalo vlastito tijelo te dobile spoznaje o karakteristikama menstruacijskog ciklusa. Također, tako provjeravamo postojanje i vrijeme ovulacije, a time i plodne dane u ciklusu pa se dosta često služi i kao metoda za zaštitu od trudnoće.

Prvoj, odnosno folikularnoj fazi ciklusa odgovara hipotermna faza u kojoj je temperatura ispod 36,6 C dok nakon ovulacije slijedi skok temperature i hipertermna faza u kojoj je temperatura između 36,6 i 37,2 C.

Porast temperature uzrokuje djelovanje hormona progesterona na centar za regulaciju tjelesne temperature u mozgu.

Ukoliko oplodnja izostane spušta se i tjelesna temperatura, a ukoliko temperatura ostane povišena i nakon 16 dana od skoka temperatura postoji mogućnost trudnoće.

Mjerenje bazalne temperature počinje prvi dan nakon prestanka menstruacije. Temperatura se mjeri ujutro nakon buđenje, dok ste još uvijek u ležećem položaju a prethodno morate spavati minimalno 6 sati. Temperaturu možete mjeriti na više načina, no, najvažnije je da se uvijek mjeri na isti način. Temperatura se očita nakon 5 minuta mjerenja i ta vrijednost se unosi u grafikon kao kružić pod onaj dan ciklusa kada je izmjerena.

Tijekom mjerenja bazalne temperature žena mora biti zdrava, bez upala ili infekcija, te ne smije koristiti nikakva sredstva za umirenje budući da tada vrijednosti više nisu pouzdane.

Prvi rani znak (signal) trudnoće