COVER MAGAZIN d.o.o. za promidžbu i usluge

Tehnička rješenja i sadržaj:

Naručitelj je dužan dostaviti COVER magazinu oglasne materijale u dogovorenom roku.

Naručitelj oglasa jamči da su svi dostavljeni oglasni materijali njegovo vlasništvo, ili da ih ima pravo koristiti u javne svrhe.

COVER magazin nije odgovoran za točnost, istinitost i ažurnost sadržaja ili informacija koje se objavljuju na oglasnim materijalima.

Zakupljeni oglasni prostor nije moguće ustupiti na korištenje trećim osobama, osim uz pismenu suglasnost COVERmagazina.

Naručitelj oglasa jamči da na svoje oglasne materijale neće postavljati oznake, logotipe, reklame ili promotivne materijale trećih osoba, osim u suglasnosti s COVERmagazinom. Oglasni materijali ne smiju imati prikrivene poruke ili zakonom zabranjene sadržaje.

COVERmagazin zadržava pravo ne objaviti oglas ili obustaviti objavljivanje u slučaju da oglas ne zadovoljava tehničke uvjete ili je u suprotnosti s moralom i/ili uređivačkom politikom COVERmagazina, te ukoliko je sadržaj oglasa ili web stranice na koju upućuje neprimjeren ili protuzakonit.

Reklamacije

Reklamacije na objavljeni oglas prihvaćaju se u pisanom obliku u roku od 5 dana od objave oglasa, te ukoliko je COVERmagazin odgovoran za grešku oglašivaču će se odobriti ponovna objava istovjetnog oglasa bez dodatne naknade.
Ukoliko je pogreška nastala zbog objektivnih ograničenja u prirodi medija, ili zbog pogrešne pripreme samog oglasa od strane naručitelja, reklamacija se neće uvažiti.

Narudžbe za zakup oglasnog prostora šalju se u pisanom obliku ili elektroničkom poštom (e-mailom).

Sponzorirani (native) članak:

Pod sponzoriranim člankom podrazumijeva se tekst na određenu temu, veličine do 1,5kartice, u određenoj kategoriji, a čije pisanje sponzorira naručitelj.  Sponzorirani tekst može sadržavati slike ili ilustracije uz tekst, te link na web stranice oglašivača. Članak se zadržava na početnoj stranici 7-10 (native se zadržava 3 do 7 dana), na poziciji kao i standardni članci određene kategorije,  30 dana (15 dana native) na naslovnici rubrike, te trajno u arhivi portala.

Naručitelj ne može utjecati na tekst članka.

Naručitelj može zatražiti povlačenje sponzorstva u roku 2 dana, od dana objave članka. U tom slučaju iznos umanjen za troškove pisanja (60 %) mu se vraća u cijelosti, ukoliko je unaprijed uplaćen.

Vremenski rokovi:

Dostavom svojih sadržaja oglašivač prihvaća uvjete oglašavanja.
COVERmagazin je dužan u roku od 5 dana postaviti oglase na stranice prema dogovoru.

Početkom oglašavanja smatra se dan objave na stranicama COVERmagazina.

Bude li objavljivanje potpuno ili djelomično onemogućeno zbog djelovanja više sile, COVERmagazin će o tome izvijestiti Naručitelja. Viša sila produžuje ugovorne obveze u odgovarajućem roku.

Plaćanje:

Naručitelj se obvezuje u roku od 15 dana od prvog objavljivanja oglasa ili 30 dana od dana objave sponzoriranog članka uplatiti cjelokupni iznos na račun:

COVER MAGAZIN d.o.o.
za promidžbu i usluge
Hruševečka 3, 10000 Zagreb
OIB: 55397315683
IBAN:HR4924020061100665421