Seks – Feng Shui

Za dobar seksualni život nemojte držati fotografije djece i obitelji u spavaonici. Tamo držite samo fotografije sebe i supruga    –