Sanjati OKVIR – detaljno tumačenje –

Što znači sanjati OKVIR

Što znači sanjati OKVIR?

– sanjarica OKVIR –

Okviri u snovima simbolično govore o okvirima koji su oko nas, ali na neki način izlasku od njih. Tako sanjati okvir može značiti kako ćete riješiti neke probleme kojima ste već dugo vremena „uokvireni”, kako ćete nakon nekog vremena otići na putovanje o kojem dugo maštate, koje je već dugo vremena u vašim mislima.

Da biste što točnije protumačili san u kojem se pojavljuje okvir trebali biste uzeti u obzir sve simbole iz sna i kontekst u kojem se pojavljuje, ali uglavnom okviri uvijek predstavljaju izlazak iz okvira i nova rješenja, tako da ako sanjate na primjer razbijeni okvir, to svejedno ima pozitivnu simboliku, samo označava da će rješenje biti neobičnije ili trajnije, a ako se radi o putovanju kako će ono trajati duže ili ostaviti mnogo više dojma na nas same.

Sanjati kako dobivate okvir na poklon simbolizira kako će do promjena ili putovanja doći neplanirano, te kako će se nove okolnosti pojaviti gotovo kao poklon.

Sanjati kako je nešto uokvireno kao na primjer slika ili fotografija ima kombinirano značenje predmeta koji je uokviren i simbolike samog okvira. Sanjate li uokvirenu vlastitu fotografiju takav san simbolizira kako biste trebali preispitati vlastite okvire i potražiti druge načine za rješavanje problema. Ovakav san govori da ako uvijek koristite iste načine da će i krajnji rezultat i ishodi uvijek biti isti.

Neki od nas koriste svoju inteligenciju da bi napredovali, neki osmijeh, neki ljubaznost, neki neke treće sposobnosti. S nekim kvalitetama smo rođeni, a neke smo s vremenom usvojili. Ali zanimljivo je da ljudi uglavnom uvijek koriste iste metode za rješavanje onoga što je pred njima, smještajući se tako u svojevrsne okvire, radeći uvijek iste stvari u istim prilikama. Ako ste sanjali okvir, to sugerira kako će ovaj put doći do neke promjene, kako će se izroditi neko novo rješenje, neki novi putovi i novi smjerovi.

Još je stara Einsteinova teza da ne možemo riješiti probleme koje imamo ako koristimo isti način razmišljanja koji smo imali kada smo ih kreirali. Da bi smo riješili probleme moramo razviti nove načine razmišljanja, u prenesenom smislu to znači da trebamo izaći iz dosadašnjeg okvira kako bi smo se otvorili novim opcijama. To nam jedino može pomoći da istražimo probleme u potpunosti i kreiramo rješenja za te probleme.

Za tumačenje snova trebate uzeti u obzir kako sanjarica tumači simbole, ali ne konkretno vaš san. Vaš san možete rastumačiti samo vi, uz pomoć sanjarice koja sugerira značenje pojedinih simbola. Tako da biste znali što san o okvirima predstavlja vama, razmislite o vlastitim misaonim okvirima koje ste sami sebi postavili ili koje vam postavlja vaše okruženje. Kreativna rješenja nam pomažu da napredujemo i da idemo naprijed, a san o okvirima daje naznake u kojem smjeru gledati za rješenjima, u kojem polju života trebate izaći iz vlastitih okvira.

Razmišljanje izvan kreiranih okvira podrazumijeva poticaj da razmišljamo drugačije od onoga na što smo naviknuli i da tražimo rješenja tamo gdje ih ranije nismo tražili. Razmišljanje van okvira podrazumijeva drugačiji pogled na probleme stavljajući ih u drugačiji kontekst. Okvir se odnosi na mentalna ograničenja koja sebi stvaramo držeći se onoga poznatog, onoga na što smo naviknuli, te na strah da izvirimo van tih umjetno kreiranih ograničenja. Snovi o okvirima naznaka su da smo voljni izaći van tih okvira i da će se baš tamo pojaviti rješenje, a posebno su povoljan znak razbijeni okviri, slomljeni okviri ili ako su slike ili što drugo ispali iz tih okvira.

Sanjati OKVIR

Sanjarica (sanovnik) predstavlja smjernicu kako biste lakše razumjeli snove. Ona je putokaz, ali vi morate čitati i shvatiti simbole iz snova na osoban način. Samo tako snovi će vam pomoći pri vašoj potrazi.

Ostavite komentar

*