Bioritam – kada donositi odluke

Bioritam - kada donositi odluke

Bioritam – kada donositi odluke

Bioritam obuhvaća tri ciklusa, intelektualni, fizički i emocionalni. Ciklus intelektualnog bioritma traje 33 dana, emocionalni bioritam ima ciklus od 28 dana, dok fizički bioritam ima ciklus od 23 dana.

Intelektualni bioritam govori o sposobnostima koncentracije, percepcije, kreativnog razmišljanja… U prvoj fazi intelektualnog cikluse sve su ove osobine izražene i osoba je sposobnija bolje percipirati, učiti te se bolje koncentrirati. U ovoj fazi intelektualnog bioritma inteligencija je također izraženija.
Upravo iz tih razloga sve važnije stvari bi bilo bolje obaviti u prvom dijelu intelektualnog ciklusa, ako je moguće. U drugoj fazi ciklusa osoba je negativnija, drugačije percipira stvari, pada koncentracija te je veća mogućnost donošenja pogrešnih odluka. Posebno ukoliko se radi o bitnijim odlukama bolje bi ih bilo donositi u prvom dijelu ciklusa intelektualnog bioritma.

Slično je s učenjem, pregovaranjem, te zadacima koji zahtijevaju kreativnost. U drugom dijelu ciklusa intelektualnog bioritma bolje je baviti se rutinskim stvarima koje ne zahtijevaju potpuni angažman.

Više:

BIORITAM | Vrlo precizan kalkulator