Bioritam i koncentracija – zašto se ponekad teško koncentriramo

Bioritam i koncentracija - zašto se ponekad teško koncentriramo

Bioritam i koncentracija - zašto se ponekad teško koncentriramo

Bioritam i koncentracija – zašto se ponekad teško koncentriramo

Izračun bioritma polazi od datum rođenje i toga da se sve odvija u ciklusima.
Razlikujemo fizički, emocionalni i intelektualni bioritam.

Intelektualni bioritam ima ciklus od 33 dana i povezuje se sa razmišljanjem, kreativnošću, ali i koncentracijom.

Kako biste vidjeli kretanje vašeg bioritma, uključujući intelektualni izračunajte ga ovdje:

BIORITAM | Najtočniji kalkulator 

Stoga ako vam za neke stvari treba bolja koncentracija tada ih planirajte obavljati u pozitivnom dijelu ciklusa intelektualnog bioritma. Krivulja intelektualnog bioritma može objasniti zašto je ponekad teško se koncentrirati čak u istim uvjetima i na istu temu na koju smo ranije bili koncentrirani.

Kada je krivulja intelektualnog bioritma u pozitivnom dijelu tada smo intelektualno sposobniji, bolje shvaćamo, pamtimo, razumijemo i koncentriramo se, dok u suprotnom, kada je krivulja intelektualnog bioritma u negativnom dijelu takve stvari obavljamo teže i postaju nam zahtjevnije.

Ukoliko možete planirajte stvari koje zahtijevaju veću koncentraciju ili općenito veći intelektualni angažman obavljati u pozitivnom dijelu intelektualnog bioritma, dok za negativni dio ostavite rutinske poslove koji ne zahtijevaju kreativnost i i veću koncentraciju.

Vezano:

BIORITAM | Najtočniji kalkulator