Bioritam i učenje – kada je najbolje učiti

Bioritam i učenje - kada je najbolje učiti
Bioritam i učenje – kada je najbolje učiti

Intelektualni bioritam je jedan od tri ključna bioritma (uz emocionalni i fizički bioritam). Intelektualni bioritam traje 33 dana, a povoljno razdoblje je od 2 do 16 dana.

Izračun bioritma prema danu rođenja: BIORITAM

Kada je linija intelektualnog bioritma u pozitivnom dijelu tada je osoba intelektualno spremnija na nove stvari, kreativnija, bolje razumije i pamti. U tom razdoblju se lakše koncentrirati i razmišljati izvan okvira. Prema vrhuncu krivulje intelektualnog bioritma su te osobine najizraženije.

Kada je intelektualni bioritam u pozitivnom dijelu tada planirajte učenje za važnije ispite, projekte, za sve ono što vam je potrebno razumijevanje i kreativnost. Mentalno zahtjevnije aktivnosti bi bilo najbolje obavljati od drugog do šesnaestog dana.

U pozitivnom dijelu ciklusa intelektualnog bioritma osoba ima najveće sposobnosti učenja, te izraženu inteligenciju, stoga će u tom razdoblju pripremanje ispita biti produktivnije.

Rutinske stvari, učenje i ponavljanje, organizirajte kada je intelektualni bioritam u negativnom dijelu. U tom dijelu je lakše ponavljati naučeno ili ono što smo već razumjeli, odnosno utvrditi gradivo. U negativnom dijelu ciklusa intelektualnog bioritma može se očekivati i manjak koncentracije te da se osoba teže fokusira na učenje.

Vezano:

BIORITAM