Kako smanjiti bacanje hrane i podgrijavati hranu

Globalno gledano najveća količina hrane se baca od strane krajnjih potrošača, što znači da je smanjenje bacanja hrane zadaća svakog od nas…