Korizma kao test snage volje [ SELFHELP ]

Snaga volje definira se kao sposobnost svakog čovjeka da se odrekne kratkoročnog užitka u svrhu ispunjavanja dugoročnih ciljeva…