Dječja soba – Feng shui

      Nema komentara na Dječja soba – Feng shui

Oglas

Ako je u dječjoj sobi raspored takav da su djetetu vrata iza leđa, a ne možete promijeniti raspored, ispred stola postavite ogledalo, tako da dijete dok sjedi ipak vidi vrata    –

Ocjeni

Odgovori

*