Kako tumačiti snove

Kako funkcionira tumač snova

Kako tumačiti snove

I dok znanstvene teorije objašnjavaju zbog čega sanjamo, kako sanjamo i koliko sanjamo, znanost ne ulazi o objašnjavanje snova i njihovo tumačenje. Ni jedna grana znanosti nije objasnila svrhu snova, oni su i dalje misteriozni. Ipak, toliko intrigiraju znatiželju da nema čovjeka koji se nije bar jedanput zapitao koje je značenje njegovih snova.

Kako funkcionira tumač snova?

Tumač snova se obično sastoji od simbola. Simboli su riječi (pojmovi) koji predstavljaju određene stvari, osobe, aktivnosti ili osjećaje. San se tumači tako, da se povezuju različiti simboli kojih se sjećamo iz sna i njima se ovisno o drugim simbolima pripisuje značenje.

Kada se snovi tumače prema tumaču snova ili sanjarici polazi se od pretpostavke da su snovi zapravo podsvjesna refleksija stvarnog svakodnevnog života, a koja kroz simbole čovjeku pomaže da bolje razumije sebe, svoju realnost i druge ljude oko sebe.

Smatra se kako za većinu ljudi određeni simboli (predmeti i zbivanja) imaju slično značenje. Na primjer, mrak i tama za većinu ljudi predstavljaju nešto nepoznato, misterije i teško dokučive istine, te se snovi o tami na taj način i tumače. U tom kontekstu snovi o mraku se tumače kako odraz strahova, nepravde i zabrinutosti.

Ako želite protumačiti svoje snove tražite u tumaču snova pojam po pojam, odnosno simbol po simbol, proučavate što ti pojmovi znače, te ih pokušavate sebi rastumačiti u međusobnoj ovisnosti.

Kako tumačiti snove prema Freudovoj metodi

I dan danas se smatra kako je Freudov doprinos razumijevanju i tumačenju snova neprocjenjiv. Za Freuda svaki san ima svoje značenje i nosi nam poruke, bez obzira koliko nam se doimao nestvarnim, zastrašujućim ili koliko ga se malo sjećali. Prema Freudu nema čarobne sanjarice ili tumača snova koji bi imali univerzalno značenje i prema kojima bi se tumačili snovi. Prema njemu, ako dvije osobe sanjaju X, za jednu X može značiti X, a za drugu Y. Naši snovi simboliziraju naš život i odnose se na nas. Elementi u snu prema nose svoju simboliku, ali ta simbolika nije univerzalna, ta simbolika za svaku osobu nosi privatne poruke koje se mogu otkriti samo uz asocijacije koje ima osoba koja je sanjala.

On bi tumačio snove na vrlo jednostavan način. Umjesto da kaže ljudima što njihovi snovi znače, osoba koja bi sanjala bi za svaki simbol iz snova pojasnila što za nju taj simbol znači, a nerijetko bi to bilo ono što joj prvo padne na pamet vezano uz taj simbol. Ohrabrivao bi osobe da se oslobode kritičkog razmišljanja i onoga što im društvo nameće, da da kažu svoje osobne asocijacije bez obzira koliko bile smiješne ili trivijalne. Tu metodu je nazivao „slobodne asocijacije”.

Ako želite interpretirati vlastite snove po ovoj metodi ne treba vam sanjarica ili tumač snova, nego trebate bilježnicu u koju ćete zapisivati simbole iz snova, odnosno elemente koji su se pojavili u snovima, a zatim na otvoreni način ispod svakog pojma zapisati vlastite asocijacije vezane uz određeni simbole. U stupce popišite simbole, a zatim ispod riječi i pojmove koje prve vežete uz određeni simbol. Zatim da biste protumačili san trebate povezati sve asocijacije u cjelinu i formirati priču ili poruku koja za vas ima najviše smisla.

S druge strane ne treba odbaciti ni u potpunosti sanjarice i tumače snova, jer je činjenica da za većinu osoba iz jedne kulture slični pojmovi imaju slično značenje, jer svi gledamo slične televizijske programe, čitamo slične novine, odrastali smo uz sličnu muziku i slične filmove, uz identičan sustav obrazovanja. Zbog toga vam tumač snova može biti svojevrstan vodič, ali ipak svakom pojmu pristupite s određenom dozom skepticizma i provjerite podudara li se univerzalno značenje nekog pojma s vašim osobnim značenjem i tumačenjem.