Kako funkcionira tumač snova

Kako funkcionira tumač snova

Kako funkcionira tumač snova

Kako funkcionira tumač snova

I dok znanstvene teorije objašnjavaju zbog čega sanjamo, kako sanjamo i koliko sanjamo, znanost ne ulazi o objašnjavanje snova i njihovo tumačenje. Ni jedna grana znanosti nije objasnila svrhu snova, oni su i dalje misteriozni. Ipak, toliko intrigiraju znatiželju da nema čovjeka koji se nije bar jedanput zapitao koje je značenje njegovih snova.

Kako funkcionira tumač snova?

Tumač snova se obično sastoji od simbola. Simboli su riječi (pojmovi) koji predstavljaju određene stvari, osobe, aktivnosti ili osjećaje. San se tumači tako, da se povezuju različiti simboli kojih se sjećamo iz sna i njima se ovisno o drugim simbolima pripisuje značenje.

Kada se snovi tumače prema tumaču snova ili sanjarici polazi se od pretpostavke da su snovi zapravo podsvjesna refleksija stvarnog svakodnevnog života, a koja kroz simbole čovjeku pomaže da bolje razumije sebe, svoju realnost i druge ljude oko sebe.

Smatra se kako za većinu ljudi određeni simboli (predmeti i zbivanja) imaju slično značenje. Na primjer, mrak i tama za većinu ljudi predstavljaju nešto nepoznato, misterije i teško dokučive istine, te se snovi o tami na taj način i tumače. U tom kontekstu snovi o mraku se tumače kako odraz strahova, nepravde i zabrinutosti.

Ako želite protumačiti svoje snove tražite u tumaču snova pojam po pojam, odnosno simbol po simbol, proučavate što ti pojmovi znače, te ih pokušavate sebi rastumačiti u međusobnoj ovisnosti.

Tumač snova

Sanjarica – Nevjerojatno točna sanjarica – abecedno