28. rujna 2023.

COVER magazin.com

Life & style portal

Kako uskladiti tijelo i bioritam

Riječ koja u svojim korijenima ima grčke riječi za život i ritam, bioritam popularna je alatka kojom se ljudi godinama koriste kako bi shvatili neke ciklične pojave u svome životu.

 

 

Kako uskladiti tijelo i bioritam

Riječ koja u svojim korijenima ima grčke riječi za život i ritam, bioritam popularna je alatka kojom se ljudi godinama koriste kako bi shvatili neke ciklične pojave u svome životu.

Tri bioritma su nevidljivi valovi kojima tijelo konstantno fluktuira.

Što je bioritam i kako se računa možete pročitati ovdje: Kalkulator bioritma, a i ispod donosimo ideje kako sinkronizirati vlastito tijelo s bioritmom.

Nije slučajno da je većina filmova 90 minuta, da školski sat traje 45 minuta. Svi ljudi pod utjecajem su sunca i smjena dana i noći. Sve oko nas se odvija u određenim ciklusima i fazama.

Bioritam utječe na mentalne, fizičke i emotivne sposobnosti, pa bi trebalo pažljivije birati aktivnosti.

Učenje, ispite, sastanke i važne poslovne aktivnosti planirati kada je intelektualni bioritam iznad nula horizontalne crte.

Sportašima se predlaže da natjecanja ako mogu imaju kada im je val bioritma u pozitivnom položaju. Dodatni oprez je potreban kada je potreban kad asu valovi najdublje ispod nule.

Također, trebalo bi ako je moguće događaje koji su povezani s emocijama obavljati kada emotivni val bioritma ima uspon ili je na vrhuncu.

Emocionalni, intelektualni i fizički bioritam

Bioritam obuhvaća emocionalni, intelektualni i fizički ciklus. Svaki od ta tri ciklusa ima svoj ritam. Intelektualni bioritam traje 33 dana, a utječe na intelektualne sposobnosti, kreativnost, mogućnost učenja i percepcije. Emocionalni bioritam se veže uz osjećaje, pozitivna raspoloženja, ali i negativnost, anksioznost… Emocionalni bioritam traje 28 dana. Fizički bioritam traje 23 dana.

S obzirom da ova tri bioritma različito traju, tako se ciklusi različiti izmjenjuju te se različito preklapaju ili nalaze u pozitivnim i negativnim fazama.

Sva tri bioritma imaju pozitivnu i negativnu fazu, odnosno razdoblje u kojima je ispod ili iznad crte krivulja bioritma.

Osim područja u kojem se nalazi krivulja bioritma bitne su i točke tj dani kada se bioritam nalazi na maksimumu, minimumu te kada sječe nultu crtu.

S obzirom da se ova tri bioritma različito kreću, tako su moguće kombinacije kada su sva tri bioritma u pozitivnoj fazi ili u najboljoj fazi, kada su sva tri bioritma u lošoj fazi, ali i brojne kombinacije u kojima su jedan ili dva bioritma negativna, a treći pozitivan i obrnuto.

Ovisno o svim tim kombinacijama mogu se planirati aktivnosti.

Dvostruki i trostruki dani su kada su dva ili tri ciklusa bioritma u istoj točki. Ovakvi se dani dešavaju rijetko te na njih treba posebno obratiti pažnju.

Fizički bioritam

Kada je fizički bioritam u pozitivnoj fazi osoba se osjeća fit, puna energije i spremna za fizičke aktivnosti. Sportski izazovi tada se lakše savladavaju, kao i sve aktivnosti koje zahtijevaju fizički napor ili izdržljivost. U suprotnom dijelu ciklusa bioritma osoba se osjeća iscrpljeno i umorno.

Kada je fizički bioritam ispod crte budite pažljiviji prilikom fizičkih aktivnosti, a zahtjevnije fizičke aktivnosti planirajte u dana pozitivnog bioritma.

Emocionalni bioritam

Kada je emocionalni bioritam u pozitivnoj fazi osoba ima više razumijevanja za druge, odnosi s drugima su bolji, osoba ima više samopouzdanja i pozitivniji stav. S druge strane kada je emocionalni bioritam u negativnoj fazi česta je razdražljivost, negativan stav prema drugima, ali i prema sebi. U tim danima bi se trebalo suzdržavati, pokušavati ne reagirati pretjerano i smanjiti impulzivnost. Također, bitne odluke ne bi trebalo donositi kada je emocionalni bioritam u negativnoj fazi nego pričekati nekoliko dana pa tek onda odlučivati, ukoliko je moguće.

Intelektualni bioritam

Kada je intelektualni bioritam u pozitivnom dijelu osoba je kreativnija, spremnija za učenje i bolje shvaća nove teme, te lakše rješava zahtjevnije zadatke. U tom dijelu bioritma je bolje baviti se zahtjevnijim ispitima, projektima, više učiti te rješavati izazovne stvari. U suprotnoj fazi bioritma osoba uči teže, mogu se pojaviti problemi s koncentracijom i izazovnim projektima, kao i nedostatak kreativnosti. Kada je intelektualni bioritam u negativnom dijelu bolje bi bilo baviti se rutinskim poslovima

Kalkulator bioritma

 

 

 

Grupa Cover Magazin:

covermagazin.com | cover.hr | covermstyle.hr | mstil.com | tehton.com |

Dream Dictionary | Traumdeutung | COVER magazin | COVER |

 

UVJETI KORIŠTENJA | PRAVILA O PRIVATNOSTI | IMPRESSUM | KONTAKT | ARHIVA | ČITANOST