Naučite se pravilno predstaviti [ KARIJERA ]

Često na poslovnim sastancima, seminarima ili raznim skupovima prije uvodnog izlaganja svi sudionici se moraju predstaviti u dvije do tri rečenice…