Organiziranje sastanka

      Nema komentara na Organiziranje sastanka

Oglas

Organiziranje sastanka

Ako ste vi u poduzeću osoba koja organizira sastanke potrudite se da ispunite bar one najvažnije uvjete:

– Svaka osoba mora trebala bi vidjeti sve ostale. Okrugli stolovi su idealni.

– Sve osobe sastanku bi trebale prisustvovati pod jednakim uvjetima. Oprema, papiri i ostali pribor trebao bi biti dostupan svim sudionicima.

– Svaki sastanak mora imati svoj plan o kojem sudionici moraju biti unaprijed obaviješteni.

– Sastanak započnite na vrijeme.

– Držite se dnevnog reda, ali ipak budite spremni modificirati ga na temelju feedbcka sudionika.

Ohrabrite sudionike na iznošenje svojih prijedloga.