Znate li kolika je najniža mirovina za 2019. i tko na nju ima pravo

Oglas

Ispod ćete pročitati:

  • Kako se računa najniža mirovina.
  • Iznos mirovine prema godinama radnog staža.

Znate li kolika je najniža mirovina za 2019.

 

Prema Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i podacima koji stoje objavljeni na njihovoj stranici  najniža starosna mirovina trenutno iznosi 1.019,55 kn.

Ispod ćete pronaći tablicu visine najnižih starosnih imovina ovisno o godinama staža.

Prije toga opis, kako se računa minimalna starosna mirovina.

Visina najniže mirovine računa se tako da se svaka puna godina mirovinskog staža pomnoži s vrijednošću najniže mirovine u trenutku priznanja prava na mirovinu, uz primjenu odgovarajućeg polaznog faktora i mirovinskog faktora  te se može odrediti kao starosna mirovina, prijevremena starosna mirovina,  invalidska  i obiteljska mirovina.

Najniža mirovina ne pripada  korisniku starosnu, prijevremene starosne, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika kao ni osiguraniku, invalidu rada, korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, odnosno korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti za vrijeme zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti.

Osiguraniku koji ostvaruje mirovinu samo prema  Zakonu o mirovinskom osiguranju, a mirovina određena na osnovi navršenog mirovinskog staža i ostvarenih plaća je manja od najniže mirovine, određuje se po službenoj dužnosti najniža mirovina bez obzira na prihode korisnika mirovine.

Upravno vijeće Zavoda utvrđuje vrijednost najniže mirovine svake kalendarske godine od 1. siječnja i 1. srpnja.

Od 1. srpnja 2019. vrijednost najniže mirovine za jednu godinu mirovinskog staža  iznosi 67,97 kn.

Ocjeni