Bambus – Feng Shui

16. srpnja 2018. 0 By COVER magazin

Kako bi inicijativa na vašem poslu bila prepoznata, stavite živo drvo bambusa u najudaljeniji od vrata lijevi kut ureda   –