Neka i neuspjesi idu u vašu korist

 

 

 

 

Neka i neuspjesi idu u vašu koristRiječ neuspjeh se vrlo često pogrešno interpretira. Ako ste doživjeli neuspjeh, ne znači da niste uspjeli. Neuspjeh znači da niste iskoristili određenu situaciju, ali da ste dobili priliku da naučite nešto na putu do uspjeha.

Nitko ne uspijeva pri prvom pokušaju. Svaki uspjeh je isprepletena mreža situacija koje ta osoba nije očekivala, situacija u kojima se nije najbolje ponijela i situacija koje su inicijalno trebale biti drugačije.

Vaš posao je raditi puno i pametno, prilagođavati se promjenama i situacijama, učeći usput kako pretvoriti neuspjeh u stepenicu koja će biti korak prema uspjehu.

Najveća razlika između neuspješnih i uspješnih ljudi nije u tome koliko često dožive neuspjeh, nego koliko puta pokušaju. Uspješni ljudi se dižu i dižu svaki put iznova, iskušavajući nove opcije i taktike dok ne pronađu neku koja funkcionira.

Uzmimo na primjer jednog od poznatijih izumitelja Thomasa A. Edisona. Dok je pokušavao napraviti žarulju doživio je 1000 neuspjeha. Većina ljudi bi odustala nakon prvog pokušaja, možda bi pokušala sto puta, ali on je nastavio pokušavati sve dok nije uspio. To je bila njegova filozofija, vjerovao je kako je ljudski mozak sposoban za sve, ako se usredotočite i na tome radite dovoljno dugo. Ako ste nečemu predani i trudite se dovoljno na kraju ćete i uspjeti. 

1000 pokušaja (neuspjeha) nije značilo da nije uspio, nego je iz svakog neuspjeha naučio nešto novo i primijenio kako bi na kraju uspio.

Kako neuspjehe pretvoriti u uspjeh?!

-1- Učite iz svojih pogrešaka

Na neuspjehe gledajte isključivo kao na priliku da se popravite i poboljšate. Svaki put kada doživite neuspjeh postavite sebi ova dva pitanja „Što sam uradio dobro“ i „Što ću sljedeći put uraditi drugačije“. Nakon toga primijenite svoje novo znanje.

-2- Vjerujte u sebe

Edison je vjerovao u sebe i može biti svima nama inspiracija. Ako znate da ćete uspjeti tada sigurno i hoćete.

-3- Stalno preispitujte svoju situaciju

Kada naiđete na prepreku gledajte na nju kao na odličnu priliku za učenje, usavršavanje, poboljšanje… Svaka nova prepreka nudi nebrojeno mnogo mogućnosti za fizički i psihički rast. Ipak, ne trebate svaku poteškoću savladavati. Razmislite dobro u krajnjoj liniji koliku ćete korist imati od savladavanja? Ako nije vrijedna truda tada ne treba forsirati.

-4- Pokušajte ponovo. Najvažnija lekcija koju trebate savladati je da nikad ne odustajete. Ako je nešto u skladu s vašim krajnjim ciljem tada nije bitno koliko puta niste uspjeli, računat će se samo onaj put kada ste uspjeli. Uspjeh je konačan, a neuspjeh daje priliku za popravak i novi pokušaj. 

 

Izdvojene teme

» EMOCIONALNA INTELIGENCIJA » STRES » SAMOPOUZDANJE » IZVORI SREĆE » TREMA » DEPRESIJA » CRTE LICA » MENTALNE MAPE

 

 

Sponzorirane teme

 


  

 

IZJAVA O ODRCANJU ODGOVORNOSTI: Svi sadržaji namijenjeni su samo općenitom informiranju i ne mogu se tretirati kao zamjena za medicinski ili stručni savjet. Ni jedan dio COVERmagazin-a ne podrazumijeva nikakvo jamstvo, ni obvezu, te autori ne prihvaćaju odgovornost za eventualne štete i propuste nastale primjenom sadržanih informacija. Svi tekstovi i članci i informacije u njima su samo neobavezni savjeti. Koristite ih na svoju osobnu odgovornost i rizik. COVERmagazin, ni autori članaka ne preuzimaju nikakvu odgovornost za prijedlog dan u članku. Izražena mišljenja su osobna stajališta i COVERmagazin ne preuzima odgovornost za ista. O svakom pitanju, prijedlogu ili informaciji iz teksta konzultirajte stručnu osobu ili liječnika.