Karijera

Karijera

 • RAD OD
  KUĆE
 • PROMJENA
  POSLA
 • TRAŽENJE
  POSLA
 • NAPREDOVANJE I
  USAVRŠAVANJE
 • ODNOSI U
  UREDU
 • ŠTEDNJA,
  KREDITI

 

OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

 

 

Sve je veći trend ugovaranja osiguranja od profesionalne odgovornosti. Ljudski je griješiti, ali budući da vas za sve pogreške mogu tužiti i tražiti nadoknadu štete, na ovaj način se osiguravate od profesionalne odgovornosti.

 

Osiguranje od profesionalne odgovornosti se ugovara za štete uslijed profesionalnog propusta koje osiguranik počini tijekom obavljanja svoga rada. Najčešće ovakvo osiguranje ugovaraju:

- odvjetnici
- javni bilježnici
- revizori
- računovođe
- detektivi i zaštitari
- arhitekti i inženjeri u graditeljstvu
- doktori
- stomatolozi
- ljekarnici…
 

Dakle, osigurava se od potencijalnih parnica nastalih zbog profesionalnog propusta.

Ovo osiguranje uglavnom pokriva opću odgovornost i odgovornost iz djelatnosti.

Odnosi se na ugrožavanje imovine ili tijela treće osobe koji su prisutni prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti je samo jedan dio osiguranja od odgovornosti.

Osiguranje od odgovornosti vrijedi u slučaju kada treća strana odnosno oštećena strana traži nadoknadu štete. Osiguratelj snosi troškove spora kao i razne druge troškove koji su nastali radi utvrđivanja odgovornosti.

Osiguravatelj je obvezan ako je osigurani slučaj nastao za vrijeme trajanja osiguranja. To je bitno u slučaju da se on naknadno utvrdi.

Osiguravatelj će isplatiti odštetu po nastanku osiguranog slučaja maksimalno do osiguranog iznosa.

Osiguravatelj nije dužan isplatiti odštetu u slučaju namjerno prouzročene štete, štete zbog proizvoda s nedostatkom i sl.

 

 

Oglas

 

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Svi tekstovi i članci su samo neobavezne informacije. Koristite ih na svoju osobnu odgovornost i rizik. O svakom pitanju, prijedlogu ili informaciji iz teksta konzultirajte stručnu osobu ili liječnika.

 

Izdvojene teme

» MIROVINSKO OSIGURANJE » ŽIVOTNO OSIGURANJE » OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI » PRIVATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE »ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDOVE » ULAGANJE U DIONICE

Karijera

Oglas