Karijera

Karijera

 

Pravila kod traženja posla koja smijete prekršiti

 

 

Pravila kod traženja posla koja smijete prekršiti

 

 

 

 

 

 

Jedino pravilo kod pisanja životopisa od kojeg nikako ne smijete odstupiti je gramatički i pravopisno korektan životopis.

Ostala su pravila nešto fleksibilnija i mogu se učiniti iznimke:

Pravilo br. 1.  – Životopis napišite na jednoj stranici –

Iznimka: Ako tražite posao, a imate visoko obrazovanje, usavršavanje i više od pet godina radnog iskustva, tada vam jedna stranica možda jednostavno neće biti dovoljna.

Pravilo br. 2. – Izbjegavajte slanje životopisa u fancy formatu –

Iznimka: Ako se prijavljujete na natječaj za kreativno radno mjesto, poput dizajnera i sl. tada je uredu poslati životopis jedinstvenog dizajna i formata.

Pravilo br. 3.   – Nemojte se prijavljivati za posao za koji nemate traženo iskustvo –

Iznimka: Poslodavci se vrlo često povode za intuicijom kada zapošljavaju novog radnika, pa ako mislite kako imate osobnost kojom ćete se istaknuti tada pošaljite zamolbu u svakom slučaju.

Pravilo br. 4. – Pripremite govor o sebi i svojim kvalitetama –

Iznimka: Kada vam poslodavac kaže: „Recite nešto o sebi“, tada odgovor prilagodite situaciji i poziciji za koju se natječete. To je mnogo bolje nego ponoviti ono što ste pripremili ili što piše u životopisu.

Pravilo br. 5. – Nikad nemojte reći ništa negativno o bivšem poslodavcu –

Iznimka: Ako su negativni detalji činjenično stanje i objektivno točni tada ih možete iznijeti, npr. ako ste napustiti posao u vrlo kratkom roku jer je bivši šef ulazio u vašu privatnost i sl.
 

 

Oglas

 

 

Oglas