Karijera

Karijera

 

Organiziranje sastanka

 

 

Organiziranje sastanka

 

 

 

 

 


Ako ste vi u poduzeću osoba koja organizira sastanke potrudite se da ispunite bar one najvažnije uvjete:


- Svaka osoba mora trebala bi vidjeti sve ostale. Okrugli stolovi su idealni.


- Sve osobe sastanku bi trebale prisustvovati pod jednakim uvjetima. Oprema, papiri i ostali pribor trebao bi biti dostupan svim sudionicima.
 

- Svaki sastanak mora imati svoj plan o kojem sudionici moraju biti unaprijed obaviješteni.


- Sastanak započnite na vrijeme.


- Držite se dnevnog reda, ali ipak budite spremni modificirati ga na temelju feedbcka sudionika. 


Ohrabrite sudionike na iznošenje svojih prijedloga.

 

 

Oglas

 

 

Oglas