Svaka jednostavna teorija bit će iskazana na najkompliciraniji mogući način   –

Republished by Blog Post Promoter