Category Archives: Murphyjev zakon

Kašnjenje

Ako je zrakoplov u kojem se nalazite kasnio, onda će onaj na koji morate presjedati krenuti na vrijeme   –

Ideje

Ako bilo koju ideju na svijetu želite srezati u korijenu, zadužite vijeće da radi na tome   –