Category Archives: Murphyjev zakon

Ljubav

Živjeti s osobom koju voliš jednako je teško kao voljeti osobu s kojom živiš   –

Promjene

Sve što se može promijeniti mijenjat će se sve dok više neće biti vremena da se bilo što popravi    –

Ideje

Ako bilo koju ideju na svijetu želite srezati u korijenu, zadužite vijeće da radi na tome   –

Kašnjenje

Ako je zrakoplov u kojem se nalazite kasnio, onda će onaj na koji morate presjedati krenuti na vrijeme   –